Odwołanie od upomnienia – wzór

17 

Od kary porządkowej w formie upomnienia pracownik może odwołać się w ciągu 7 dni od jej otrzymania (od zawiadomienia o ukaraniu). Pracodawca samodzielnie decyduje o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu, a jeśli nie rozpatrzy odwołania pozytywnie, pracownik może odwołać się kolejno do sądu pracy. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odwołania od upomnienia – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Podstawa odwołania od upomnienia

Przykładowe odwołanie od upomnienia musi wskazywać na jedną z podstaw wniesienia sprzeciwu od kary porządkowej. Wśród podstaw odwołania wymienia się natomiast:

  • naruszenie trybu nakładania kary,
  • nałożenie kary po upływie terminu przewidzianego w kodeksie pracy, czyli 2 tygodnie od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego lub po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się naruszenia,
  • brak podstawy faktycznej do nałożenia kary,
  • nałożenie kary, która jest niewspółmierna do popełnionego czynu.

Należy podkreślić, że pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o nałożeniu na niego kary porządkowej. Kara może zostać nałożona na pracownika, który narusza podstawowe obowiązki pracownicze, w tym łamie przepisy regulaminu zakładu pracy, czy przepisy BHP.

Co ważne, po roku nienagannej pracy kara porządkowa zostaje automatycznie usunięta z akt osobowych pracownika i uznana za niebyłą.

Jak napisać odwołanie od upomnienia?

Sprzeciw od kary upomnienia pracownik może przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od upomnienia, który wystarczy wypełnić odpowiednimi danymi oraz własnymi argumentami, które podważają zasadność lub sposób wymierzenia kary.

Treść odwołania zależy więc od okoliczności danej sprawy. Warto pamiętać, że pracodawca może uwzględnić przykładowe odwołanie od upomnienia w części lub w całości. Nie musi informować o tym pracownika – pisemne powiadomienie jest konieczne, kiedy sprzeciw został odrzucony.

Jeśli w zakładzie pracy działają związki zawodowe, przełożony musi skonsultować z nimi swoją decyzję. W przypadku nieuwzględnienia odwołania pracownik może odwołać się od kary upomnienia do sądu pracy w terminie 14 dni.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie od upomnienia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-od-upomnienia-wzor
Odwołanie od upomnienia - wzór
17