Odwołanie od opinii służbowej żołnierza – wzór

17 

Opiniowany żołnierz może odwołać się od ustalonej dla niego opinii służbowej do wyższego przełożonego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia opinii. Jeśli nie dopilnuje tego terminu, jego odwołanie nie będzie podlegało rozpoznaniu. Jak napisać odwołanie od opinii służbowej żołnierza?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odwołania od opinii służbowej żołnierza – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Na czym polega opiniowanie służbowe żołnierzy?

O zasadach opiniowania żołnierzy informują przepisy ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, żołnierz zawodowy podlega corocznemu opiniowaniu. Opinia ma na celu:

  • ocenić kompetencje i predyspozycje żołnierza,
  • ocenić to, jak żołnierz wywiązuje się ze swoich obowiązków,
  • wyznaczyć żołnierzowi kierunki rozwoju i określić jego potrzeby szkoleniowe.

Za sporządzenie opinii służbowej odpowiada bezpośredni przełożony żołnierza, który może konsultować swoją ocenę z psychologiem jednostki wojskowej. Po przygotowaniu opinii przełożony doręcza ją za pokwitowaniem opiniowanemu żołnierzowi w terminie 14 dni. Opinia musi zawierać informację o prawie do wniesienia odwołania. 

Jak napisać odwołanie od opinii służbowej żołnierza?

Aby zaskarżyć opinię służbową, opiniowany może wykorzystać wzór odwołania od opinii służbowej żołnierza i wypełnić go odpowiednimi informacjami oraz własnymi argumentami. W swoim odwołaniu opiniowany żołnierz może domagać się uchylenia opinii w części lub w całości, a także zmiany opinii lub wydania opinii nowej.

Przykładowe odwołanie od opinii służbowej żołnierza należy kierować do wyższego przełożonego, który rozpoznaje takie pismo w ciągu 30 dni. Podmiot ten ma prawo:

  • utrzymać opinię w mocy,
  • zmienić lub uzupełnić opinię,
  • uchylić opinię i wydać nową,
  • uchylić opinię, jeżeli brak było podstaw prawnych do jej sporządzenia.

Wypełniając druk przykładowego odwołania od opinii służbowej żołnierza, należy mieć na uwadze kryteria, które są stosowane przy ustalaniu takiej oceny. Będą to między innymi:

  • sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych lub zadań służbowych,
  • kompetencje i predyspozycje żołnierza,
  • postawa i zachowanie poza godzinami służby.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie od opinii służbowej żołnierza – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-od-opinii-sluzbowej-zolnierza-wzor
Odwołanie od opinii służbowej żołnierza - wzór
17