Biznes plan – wzór – Salon Kosmetyczny

17 

Biznesplan salonu kosmetycznego jest niezbędny do założenia firmy i kierowania jej działalnością. Należy określić w nim cele, zadania oraz budżet przedsiębiorstwa – są to kluczowe elementy każdego biznesplanu.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór biznesplanu dla Salonu Kosmetycznego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Co należy uwzględnić w biznesplanie salonu kosmetycznego?

Do opracowania biznesplanu dla salonu kosmetycznego warto zastosować sprawdzony wzór biznesplanu salon kosmetyczny, który uwzględnia między innymi:

 • opis wizji salonu,
 • misję i strategię rozwojową salonu,
 • plan marketingowy salonu,
 • plan utrzymania płynności finansowej,
 • sposób prowadzenie kontroli kosztów,
 • strategie generowania zysków,
 • streszczenie planu działalności,
 • cele biznesowe,
 • analizę rynku,
 • budżet salonu.

Biznesplan jest potrzebny między innymi do uzyskania kredytu, czy pozyskania inwestorów. Pozwala też analizować dane finansowe i planować rozwój przedsiębiorstwa, w tym plan marketingowy.

Jak przygotować biznesplan salonu kosmetycznego?

Przykładowy biznesplan salonu kosmetycznego musi zawierać wymienione wyżej elementy, jednak aby móc wypełnić druk przykładowego biznesplanu salonu kosmetycznego, trzeba zebrać dane, przeanalizować rynek, ustalić swój plan oraz wziąć pod uwagę ewentualne przeszkody w osiągnięciu założonych celów.

Przed przystąpieniem do sporządzania biznesplanu należy zatem:

 • określić swoje cele w sposób ilościowy, np. minimum sprzedażowe, uwzględniające wydatki związane z prowadzeniem działalności,
 • wziąć pod uwagę czynniki mogące obniżyć dochody przedsiębiorstwa, aby uwzględnić pieniądze na ich usunięcie w planie finansowym,
 • zebrać informacje o bazie klientów, ogólnych wydatkach, trendach rynkowych, konkurencji.

Bardzo istotne w biznesplanie salonu kosmetycznego jest określenie profilu klienta, czyli znalezienie odpowiedzi na pytanie:

 • kto jest docelową grupą klientów,
 • jakich usług poszukują docelowi klienci,
 • dlaczego przedsiębiorca chce sprzedawać swoje usługi właśnie tej grupie klientów, 
 • dlaczego klienci mają wybrać właśnie ten salon zamiast konkurencyjnego.

Taka analiza wpłynie między innymi na lokalizację, wyposażenie, czy zakres usług salonu, a tym samym także na potencjalne koszty założenia i prowadzenia biznesu. 

biznes-plan-wzor-salon-kosmetyczny
Biznes plan - wzór - Salon Kosmetyczny
17