Wydanie dokumentów przez biuro rachunkowe – wzór

17 

Jak napisać pismo o wydanie dokumentów przez biuro rachunkowe? Po zakończeniu współpracy z klientem, biuro rachunkowe powinno oddać przedsiębiorcy całą dokumentację dotyczącą jego firmy.

Jeśli po upływie okresu wypowiedzenia księgowi nie wywiązują się z tego obowiązku, należy pisemnie wezwać ich do dokonania zwrotu wszystkich firmowych dokumentów. W przypadku odmowy biuro rachunkowe naraża się na wysoką karę grzywny.

Jak przygotować skuteczne pismo o wydanie dokumentów przez biuro rachunkowe? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wezwania, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kara za niewydanie dokumentów

Bezprawne przetrzymywanie dokumentów księgowych podlega karze między innymi na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego strona, która pomimo wezwania, bezzasadnie odmówi okazania lub nie przedstawi w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa (dotyczy to również ksiąg podatkowych i dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach) może zostać ukarana karą porządkową w kwocie około 3000 zł. Termin płatności kary porządkowej wynosi 7 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia o ukaraniu.

Natomiast bezpodstawne jest przetrzymywanie przez biuro dokumentów firmy, której właściciel przestał być klientem biura rachunkowego.

Zatem po odstąpieniu od umowy o prowadzenie ksiąg, po jej wypowiedzeniu w trybie natychmiastowym czy po upływie okresu wypowiedzenia, biuro powinno wydać taką dokumentację swojemu byłemu klientowi najpóźniej w terminie, który ten wyznaczy w swoim wezwaniu. 

Odpowiedzialność karna za niewydanie dokumentów

Jeśli biuro rachunkowe nie chce wydać dokumentów, może ponieść także odpowiedzialność karną. Zgodnie z treścią art. 276 Kodeksu karnego: 

Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Odpowiedzialność karną na podstawie tego przepisu mogą ponieść tylko księgowi, którzy prowadząc biuro rachunkowe, dokonali jednej z wymienionych czynności, tj.: zniszczyły, uszkodziły, ukryły, usunęły lub uczyniły bezużyteczną dokumentację księgową klienta.

Poza tym odpowiedzialność ta dotyczy sytuacji, kiedy biuro w momencie dokonywania takich czynności nie miało już prawa rozporządzać dokumentacją.

Odmowa wydania dokumentów a zaległości finansowe klienta

Bardzo często dochodzi także do sytuacji, kiedy księgowa nie chce oddać dokumentów klienta, dopóki ten nie ureguluje zaległych opłat wobec biura. Takie postępowanie również nie jest zgodne z prawem.

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, żadne biuro rachunkowe nie może odmówić wydania dokumentacji księgowej, powołując się na brak zapłaty zaległego wynagrodzenia przez byłego klienta.

Ewentualne rozliczenia powinny zostać rozwiązane na drodze sądowej dopiero po wydaniu dokumentów. Instytucje prawa cywilnego nie mogą bowiem modyfikować obowiązków wynikających z prawa podatkowego. 

Jak odzyskać dokumenty od biura rachunkowego?

Wiele osób zastanawia się, jak odzyskać dokumenty od księgowej. Jeśli biuro rachunkowe nie wyda takiej dokumentacji po upływie okresu wypowiedzenia, należy upomnieć się o nią – najlepiej na piśmie. 

W tym celu przedsiębiorca przygotowuje wezwanie do wydania dokumentów księgowych, w którym wyznacza biuru termin na dokonanie tej czynności oraz wylicza, jakie dokumenty kse powinien otrzymać. Jeśli pismo nie przyniesie pożądanego rezultatu, jedynym rozwiązaniem będzie wystąpienie na drogę sądową. 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, właściciel dokumentów może żądać od osoby, która włada jego dokumentacją, żeby dana rzecz została mu wydana. W tym celu musi złożyć pozew zawierający:

 • oznaczenie sądu, do którego wniosek jest kierowany,
 • dane stron, 
 • oznaczenie rodzaju pisma: pozew o nakazanie wydania dokumentacji rachunkowej i księgowej,
 • osnowę wniosku: określenie, czego przedsiębiorca domaga się w pozwie;
 • wskazanie faktów, na których opiera się pozew oraz wskazanie dowodu na każdy z tych faktów: wykazanie, że biuro rachunkowe ma dokumenty, nie mając tytułu do władania nimi,
 • podpis przedsiębiorcy,
 • wymienienie załączników.

Jak napisać wezwanie do wydania dokumentów księgowych?

Wezwanie do wydania dokumentów księgowych to pismo, które stanowi sposób na polubowne, przedsądowe rozwiązanie problemu. Przedsiębiorca musi uwzględnić w takim piśmie:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane stron,
 • oznaczenie rozwiązanej umowy,
 • żądanie zwrotu dokumentacji wraz z terminem wydania dokumentów,
 • listę dokumentów, które podlegają zwrotowi,
 • podstawę prawną wezwania,
 • ostrzeżenie o konsekwencjach braku zwrotu.

Wydanie dokumentacji księgowej odbywa się na podstawie protokołu, w którym uwzględniona zostaje lista dokumentów oraz dane stron: osoby wydającej dokumenty i osoby odbierającej dokumenty księgowe.

Protokół przekazania dokumentów księgowych w takim przypadku powinien zawierać listę następujących druków:

 • faktury przychodowe i kosztowe,
 • umowy,
 • rachunki,
 • wyciągi bankowe,
 • potwierdzenia zapłaty należności,
 • księgi podatkowe (książka przychodów i rozchodów),
 • rejestry VAT (zakupu i sprzedaży),
 • ewidencja faktur (sprzedażowych i kosztowych),
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wartości niematerialnych i trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • deklaracje rozliczeniowe ZUS,
 • deklaracje podatkowe,
 • dokumentacja kadrowo-płacowa,
 • ewidencja przebiegu pojazdów firmowych.

Zgłoszenie sprawy na prokuraturę

Zanim przedsiębiorca złoży pozew o nakazanie firmie wydania dokumentów księgowych, może złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Jest to jeden ze sposobów na odzyskanie dokumentów księgowych. Przestępstwo niewydania dokumentacji wiąże się z karą pozbawienia wolności do 2 lat. Jest to również przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. 

Wydanie dokumentacji fiskusowi

Problematyczną kwestią jest nie tylko wydanie dokumentów księgowych byłemu klientowi, ale również fiskusowi. Jeśli firma miała zaległości skarbowe, urząd może wezwać biuro do wydania jego dokumentacji.

W takim przypadku księgowi często nie wiedzą, czy mają jeszcze prawo przekazać dokumenty byłego klienta. Należy wiedzieć jednak, że jeżeli biuro księgowe jest w posiadaniu dokumentów za kontrolowany okres, to jego obowiązkiem jest wydać taką dokumentację na każde żądanie organu podatkowego.

Podsumowanie artykułu

Dokumenty księgowe przedsiębiorstwa są jego wyłączną własnością, jasno mówi o tym:

Art. 55(1). – [Przedsiębiorstwo – definicja] – Kodeks cywilny.

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co zrobić, jeśli pomimo wypowiedzenia umowy z biurem rachunkowym o świadczenie usług księgowych nie możemy doprosić się naszych dokumentów księgowych, które są niezbędne do dalszego prowadzenia księgowości przez inne biuro rachunkowe?

Jeśli umowa o świadczenie usług księgowych została wypowiedziana, a księgowość zwleka z wydaniem nam dokumentów należących do firmy, lub ewentualne rozliczenia finansowe w postaci ksiąg rachunkowych, pozostaje nam jedynie pisemne wezwanie do wydania dokumentów księgowych.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowalśmy wzór wezwania, które pobierzesz na samej górze niniejszej strony.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wydanie dokumentów przez biuro rachunkowe – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wydanie-dokumentow-przez-biuro-rachunkowe-wzor
Wydanie dokumentów przez biuro rachunkowe - wzór
17