Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji – wzór

17 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji może dotyczyć decyzji wydanej nie więcej niż 10 lat wcześniej, a także decyzji, która nie wywołała jeszcze nieodwracalnych skutków prawnych oraz postanowienia, na które służy zażalenie. Kiedy wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji jest uzasadniony?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak uzasadnić wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji?

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji należy kierować do organu wyższego stopnia w stosunku do organu, który wydał daną decyzję. Jeśli decyzję wydał minister lub samorządowe kolegium odwoławcze, to wniosek adresuje się do tego samego organu.

Uzasadnieniem pisma o stwierdzenie nieważności decyzji może być fakt:

 • wydania decyzji przez niewłaściwy organ,
 • wydania decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
 • wydania decyzji niewykonalnej w dniu jej wydania,
 • wydania decyzji, która dotyczy sprawy wcześniej rozstrzygniętej inną decyzją,
 • wydania decyzji skierowanej do osoby niebędącej stroną w sprawie,
 • wydania decyzji, której wykonanie prowadzi do czynu zagrożonego karą,
 • wydania decyzji, która zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Czym skutkuje wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji?

Prawidłowo wypełniony wzór wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji powinien skutkować wydaniem decyzji w terminie jednego, maksymalnie dwóch miesięcy. Postępowanie wszczęte wnioskiem kończy się wydaniem postanowienia, w którym organ:

 • stwierdza nieważność decyzji,
 • stwierdza fakt wydania decyzji z naruszeniem prawa i wskazuje, dlaczego nie stwierdził nieważności decyzji,
 • odmawia wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji,
 • odmawia stwierdzenia nieważności decyzji dotychczasowej – w przypadku, gdy nie ma przesłanek do stwierdzenia nieważności.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest nieodpłatne. Decyzja wydana w wyniku postępowania jest decyzją wydaną w I instancji, dlatego wnioskodawca ma prawo złożyć od niej odwołanie.

wniosek-o-stwierdzenie-niewaznosci-decyzji-wzor
Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji - wzór
17