Wniosek o dozór elektroniczny – wzór

17 

Wniosek o dozór elektroniczny to prośba, którą składa skazany, w celu odbywania kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego.

Głównym celem dozoru elektronicznego jest nadzorowanie i monitorowanie zachowań osoby skazanej lub podejrzanej, aby zapewnić przestrzeganie określonych ograniczeń, zasad i warunków, które zostały nałożone na nią przez sąd.

Często stosuje się go w przypadku wykonywania kary w zawieszeniu, a także w innych sytuacjach wymagających ściślejszego nadzoru, ale z unikaniem bezpośredniego pozbawienia wolności.

Dozór elektroniczny opiera się na używaniu specjalnych urządzeń, takich jak bransoletki z nadajnikami GPS, które pozwalają monitorować położenie osoby oraz weryfikować, czy przestrzega określonych zasad, takich jak zakazy wychodzenia z określonego obszaru lub naruszania godzin przemieszczania się.

Osoby objęte dozorem elektronicznym powinny być świadome i przestrzegać wszelkich zasad i ograniczeń, które nałożono na nie w ramach tego środka kontroli.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

.

wniosek-o-dozor-elektroniczny-wzor-pdf-doc-przyklad-uzasadnienie
Wniosek o dozór elektroniczny - wzór
17