Umowa o wykonanie prac projektowych – wzór

17 

Czym jest umowa o wykonanie prac projektowych? Umowa o wykonanie prac projektowych polega na tym, że zamawiający zleca opracowanie określonej dokumentacji wykonawcy, w zamian za wynagrodzenie. Dokument znajduje zastosowanie w odniesieniu do projektów budowlanych.

Umowa tego typu jest umową nienazwaną i łączy kilka ustawowych umów, jak umowa o dzieło, umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług. W ramach takiej umowy projektant przygotowuje dokumentację projektową, prowadzi nadzór autorski i reprezentuje inwestora w postępowaniach administracyjnych. 

Umowę o wykonanie prac projektowych należy zawrzeć na piśmie. Dokument powinien określać przedmiot i termin wykonania przedmiotu umowy. Obowiązkowo należy zawrzeć w nim także postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych do dokumentacji projektowej z projektanta na inwestora.

Umowa powinna przewidywać odpowiednie wynagrodzenie za wykonanie projektu oraz za przeniesienie praw autorskich. W kontrakcie można odnieść się również do kwestii odbioru dokumentacji, kar umownych czy odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej. 

Jeśli potrzebujesz kompletnego, gotowego do wypełnienia wzoru umowy o wykonanie prac projektowych, kliknij przycisk poniżej i pobierz przygotowany druk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o wykonanie prac projektowych – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-o-wykonanie-prac-projektowych-wzor
Umowa o wykonanie prac projektowych - wzór
17