Skarga na czynności Policjanta – wzór

17 

Zgodnie z przepisami, każdy obywatel ma prawo złożyć zażalenie na przeprowadzenie czynności przez funkcjonariusza publicznego do prokuratora. Obywatelom przysługuje także skarga na czynności policjanta, którą można wnieść w każdej jednostce organizacyjnej Policji. Jak przygotować skargę na czynności policjanta?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór skargi na czynności Policjanta – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak złożyć skargę na czynności Policjanta?

Skargę na policjanta można złożyć ustnie lub pisemnie. Skargi w formie ustnej są przyjmowane w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach. Przy ustnym składaniu skargi przyjmujący zgłoszenie przygotowuje protokół.

W dokumencie uwzględnia się między innymi datę przyjęcia skargi, dane wnoszącego oraz opis sprawy. Tak samo powinna wyglądać skarga wniesiona na piśmie. Do jej przygotowania można wykorzystać wzór skargi na czynności policjanta, uzupełniając druk odpowiednimi informacjami.

Następnie pismo można złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym. Skarga nie powinna być anonimowa.

Jakie czynności policjanta można zaskarżyć?

Skarga na czynności policjanta może dotyczyć naruszenia dyscypliny służbowej, jeśli czyn podjęty przez funkcjonariusza polega na:

  • przekroczeniu uprawnień,
  • niewykonaniu obowiązków.

Wzór przykładowej skargi na czynności policjanta często uzupełniany jest zatem opisem sprawy, która wskazuje na fakt, że funkcjonariusz przekroczył swoje uprawnienia.

Warto wiedzieć natomiast, że zgodnie z przepisami, funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Chodzi tutaj o te działania, które nie należą do uprawnień policjanta lub nie mają uzasadnienia faktycznego/prawnego. Jeśli zaś chodzi o skargę na czynności policjanta związaną z niedopełnieniem obowiązków, to jest ona uzasadniona, gdy funkcjonariusz publiczny nie podejmuje określonej czynności lub czyni to w sposób wadliwy.

Policjant ma natomiast obowiązek chronić życie i zdrowie ludzi oraz mienia, a także chronić bezpieczeństwo i porządek publiczny, między innymi na drogach, w miejscach publicznych i w środkach transportu publicznego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na czynności Policjanta – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

skarga-na-czynnosci-policjanta-wzor
Skarga na czynności Policjanta - wzór
17