oswiadczenie-o-odmowie-skladania-zeznan-na-pismie-wzor
Oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie wzór
17