Karta kalkulacyjna potraw – wzór

17 

Kalkulacja potraw służy do obliczenia tak zwanego food costu. Pojęcie to mówi o stosunku kosztów składników dania do przychodów, jakie generują te składniki przy sprzedaży. Do obliczenia food costu najczęściej stosuje się kartę kalkulacyjną potraw w formie arkusza kalkulacyjnego.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór karty kalkulacyjnej potraw – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak przygotować kartę kalkulacyjną potraw?

Karta kalkulacyjna potraw pozwala w łatwy sposób obliczać food cost dla każdego dania. Uniwersalny wzór obliczenia food costu to koszt zakupu produktów wykorzystanych w danym daniu podzielony przez cenę netto sprzedaży takiego dania.

Wynik obliczeń zwykle wyraża się w stosunku procentowym, rzadziej w złotówkach. Aby uwzględnić dokładne dane przy kalkulacji – warto brać pod uwagę kilka porcji potrawy – ułatwia to między innymi wyliczenie kosztów zakupu przypraw. Do obliczania food costu można zastosować nasz sprawdzony wzór karty kalkulacyjnej potraw. 

Jak korzystać z karty kalkulacyjnej potraw?

Przykładowa karta kalkulacji potraw może składać się ze składników niezbędnych do przygotowania całego śniadania, obiadu, czy kolacji, kiedy posiłki są wydawane na przykład gościom hotelu.

W przypadku restauracji karta będzie stosowana do każdej pozycji w menu osobno. Wypełniając druk przykładowej karty kalkulacyjnej potraw, należy pamiętać o następujących zasadach:

  • konieczne jest podawanie wszystkich składników potrawy, w tym przypraw,
  • cena zakupu każdego składnika powinna być ceną netto, z uwzględnieniem jednostki: kg, sztuka, litr,
  • w karcie ujmuje się dokładną ilość użytego produktu, niezbędną do przygotowania określonej liczby porcji.

Jeśli karta zostanie uzupełniona prawidłowo, ostatnia kolumna wskaże koszt zakupu każdego składnika w przeliczeniu na określoną liczbę porcji. Po przeliczeniu kosztu zakupu wszystkich składników można uzyskać cenę przygotowania całych dań w tej samej liczbie porcji.

Food cost stanowi jednak stosunek tej ceny do przychodów ze sprzedaży, czyli do ceny, jaką płaci klient. Na tej podstawie można ocenić, które potrawy “opłaca się” oferować konsumentom. 

karta-kalkulacyjna-potraw-wzor
Karta kalkulacyjna potraw - wzór
17