Wniosek do Spółdzielni o przycięcie drzew – wzór

17 

Wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o przycięcie drzew to oficjalna prośba, skierowana do zarządu spółdzielni lub odpowiedniego organu spółdzielni mieszkaniowej zajmującego się terenami zielonymi i utrzymaniem na nich porządku.

Prośba taka ma na celu skłonienie spółdzielni mieszkaniowej do wycięcia problematycznego drzewa na terenie zarządzanym przez spółdzielnię. Wniosek taki może być złożony przez mieszkańców lub członków spółdzielni, którzy zauważyli, że pewne drzewa na terenie osiedla stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub wymagają pielęgnacji z powodów estetycznych.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Wniosek taki zazwyczaj powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego przycięcie drzew jest konieczne, oraz jakie konkretne korzyści przyniesie dla mieszkańców. Ponadto może zawierać propozycje dotyczące zakresu prac, terminu ich przeprowadzenia oraz informacje na temat ewentualnych korzyści dla spółdzielni jak i mieszkańców.

Warto pamiętać, że każda spółdzielnia może mieć własne procedury i wymagania odnośnie składania wniosków, dlatego formalności oraz czas reakcji spółdzielni na takie pismo w każdym przypadku może być różny.

Podobne wzory pism:

wniosek-do-spoldzielni-o-przyciecie-drzew-wzor
Wniosek do Spółdzielni o przycięcie drzew - wzór
17