Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

Poniżej przedstawiony zostanie przykład wyliczenia kwoty należnego uprawnionemu zachowku w przypadku, gdy wcześniej spadkodawca darował, przepisał część swojego majątku członkom najbliższej rodziny. Kwota należnego i wyliczonego poniżej zachowku wyliczona została zgodnie z przepisami art. 991 kc (kodeks cywilny) i następnymi.

Zgodnie z tymi przepisami m.in. zstępnym (dzieciom, wnukom), którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Przykład dotyczy osoby X, która nie jest trwale niezdolna do pracy oraz jest pełnoletnia w związku z czym należy jej się zachowek w wysokości połowy wartości jej udziału, jaki przypadłby jej przy dziedziczeniu z ustawy (dziedziczenie ustawowe).

Dla prawidłowego wyliczenia wysokości należnego uprawnionemu zachowku niezbędne jest doliczenie dokonanych wcześniej darowizn, bowiem  zgodnie z art. 993 kodeksu cywilnego przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Zgodnie z art. 995 kc (kodeks cywilny) wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.

W związku z powyższym, aby prawidłowo wyliczyć zachowek należny uprawnionemu X dla przykładu przyjmijmy, że należałoby doliczyć następujące składniki, które kilka i kilkanaście lat przed śmiercią zostały przekazane dzieciom spadkodawcy.

Spadkodawczyni przekazała w formie darowizn przed śmiercią następujące składniki wskazanym osobom:

  • prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego na rzecz córki o łącznej wartości na dzień dzisiejszy 130.000 zł;,
  • nieruchomość gruntową na rzecz syna o wartości na dzień wyliczenia 28.000 zł.,
  • nieruchomość gruntową na rzecz syna o wartości na dzień wyliczenia 15.000 zł.,
  • nieruchomość gruntową na rzecz córki X o wartości na dzień wyliczenia 27.000 zł.

W celu wyliczenia czystej wartości spadku należy zsumować ww. kwoty. W ten sposób otrzymamy czystą wartość spadku w wysokości 200.000 zł.

Obliczanie zachowku zamyka operacja pomnożenia czystej wartości spadku przez udział spadkowy stanowiący podstawę do obliczenia zachowku. W realiach niniejszej sprawy uprawniona X jest jedną z czterech spadkobierczyń po spadkodawcy. Skoro tak to przy dziedziczeniu na podstawie ustawy otrzymałaby 1/4 spadku po spadkodawcy. Podstawę do obliczenia należnego zachowku stanowi natomiast udział w 1/8 całości spadku.

W związku z powyższym wysokość należnego zachowku wyniosłaby 25.000 zł. Od kwoty tej należy odjąć otrzymaną darowiznę  w wysokości 27.000 zł. Jak wynika z wyliczenia wysokości otrzymanej darowizny wyczerpała kwotę zachowku.


Stworzyliśmy www.prawna.eu, aby pomagać naszym odbiorcom. Mimo, że jako adwokaci prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich bezwarunkowo korzystać. Wskazówki, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak szperanie w Internecie nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.


Adwokat Tomasz Mikołajczuk

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu

Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu


Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin