Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

W postępowaniu o zmianę wysokości alimentów, w tym o obniżenie alimentów w pierwszej kolejności koniecznym jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca wystąpienie z takim żądaniem (art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) a następnie określenie zakresu świadczeń alimentacyjnych (art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Przez zmianę stosunków uzasadniających obniżenie alimentów, o której mowa w tym przepisie, rozumie się mające miejsce od czasu uprawomocnienia orzeczenia określającego obowiązek alimentacyjny istotne zwiększenie lub zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji a także istotne zwiększenie się lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Dopiero wówczas, gdy okaże się, że zakres obowiązku alimentacyjnego wynikającego z przepisów ustawy, na skutek zmiany stosunków, jest niższy od wysokości obowiązku wynikającego z treści wyroku, żądanie obniżenia alimentów należy uznać za uzasadnione, a gdy wyższy, wówczas żądanie podwyższenia alimentów należy uznać za uzasadnione. Jednocześnie pamiętać należy o tym, że toczące się postępowanie nie może zmierzać do weryfikacji ustaleń, które legły u podstaw prawomocnego już orzeczenia.

W związku z tym sam fakt uzyskiwania własnego dochodu przez pozwaną, stanowi istotną zmianę stosunków. Jak wskazano jednak wyżej zasadność zmiany wysokości świadczeń podlega jednak również ocenie w oparciu o pozostałe kryteria, według których zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

W związku z tym może zdarzyć się, że pomimo zmiany stosunków – uzyskania dodatkowego źródła dochodu w postaci renty, potrzeby osoby uprawnionej, nadal uzasadniają alimentację w dotychczasowej wysokości i a pozew o obniżenie alimentów oparty na tej podstawie faktycznej zostanie oddalony. Oczywistym jest i nie wymagającym dowodu, że np. niepełnosprawność generuje znacznie wyższe koszty utrzymania, niż przeciętnej osoby. I jeśli okaże się, że alimenty w dotychczasowej wysokości nie pozwalały na zaspokojenie wszystkich potrzeb uprawnionej osoby, to potrzeby te zaspokoić może przyznana renta. W takiej sytuacji uzyskanie renty nie uzasadnia obniżki alimentów, bowiem całkowity koszt codziennego utrzymania oraz jej rehabilitacji pokryty musi być z otrzymywanej renty i alimentów. Tylko suma tych dwóch świadczeń zaspokaja wszystkie bieżące potrzeby osoby uprawnionej.


Stworzyłem www.prawna.eu, aby pomóc wykonać pierwszy krok. Mimo, że jako adwokat prezentuje rozwiązania z praktyki sądowej, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich korzystać bezwarunkowo. Wskazówki, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane, a w szczególności konsultowane z adwokatem, by mogły być wykorzystane w danym przypadku.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak przeszukiwanie Internetu nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.

Adam Bernau, adwokat

 

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Lublin, ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, Plackarni)