Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Lublinie, tel. 500-506-506 (Adam Bernau, adwokat), 505-501-543 (Tomasz Mikołajczuk, adwokat) kancelaria@prawna.eu

W postępowaniu o zmianę wysokości alimentów, w tym o obniżenie alimentów w pierwszej kolejności koniecznym jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca wystąpienie z takim żądaniem (art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) a następnie określenie zakresu świadczeń alimentacyjnych (art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Przez zmianę stosunków uzasadniających obniżenie alimentów, o której mowa w tym przepisie, rozumie się mające miejsce od czasu uprawomocnienia orzeczenia określającego obowiązek alimentacyjny istotne zwiększenie lub zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji a także istotne zwiększenie się lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Dopiero wówczas, gdy okaże się, że zakres obowiązku alimentacyjnego wynikającego z przepisów ustawy, na skutek zmiany stosunków, jest niższy od wysokości obowiązku wynikającego z treści wyroku, żądanie obniżenia alimentów należy uznać za uzasadnione, a gdy wyższy, wówczas żądanie podwyższenia alimentów należy uznać za uzasadnione. Jednocześnie pamiętać należy o tym, że toczące się postępowanie nie może zmierzać do weryfikacji ustaleń, które legły u podstaw prawomocnego już orzeczenia.

W związku z tym sam fakt uzyskiwania własnego dochodu przez pozwaną, stanowi istotną zmianę stosunków. Jak wskazano jednak wyżej zasadność zmiany wysokości świadczeń podlega jednak również ocenie w oparciu o pozostałe kryteria, według których zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

W związku z tym może zdarzyć się, że pomimo zmiany stosunków – uzyskania dodatkowego źródła dochodu w postaci renty, potrzeby osoby uprawnionej, nadal uzasadniają alimentację w dotychczasowej wysokości i a pozew o obniżenie alimentów oparty na tej podstawie faktycznej zostanie oddalony. Oczywistym jest i nie wymagającym dowodu, że np. niepełnosprawność generuje znacznie wyższe koszty utrzymania, niż przeciętnej osoby. I jeśli okaże się, że alimenty w dotychczasowej wysokości nie pozwalały na zaspokojenie wszystkich potrzeb uprawnionej osoby, to potrzeby te zaspokoić może przyznana renta. W takiej sytuacji uzyskanie renty nie uzasadnia obniżki alimentów, bowiem całkowity koszt codziennego utrzymania oraz jej rehabilitacji pokryty musi być z otrzymywanej renty i alimentów. Tylko suma tych dwóch świadczeń zaspokaja wszystkie bieżące potrzeby osoby uprawnionej.


Stworzyliśmy www.prawna.eu, aby pomagać naszym odbiorcom. Mimo, że jako adwokaci prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich bezwarunkowo korzystać. Wskazówki, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak szperanie w Internecie nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.


Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu


Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin