SKONTAKTUJ  SIĘ:

Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

NIP: 712-267-74-63

Nr rachunku mBank:

39 1140 2004 0000 3102 3772 7115

Adwokat Tomasz Mikołajczuk

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu

NIP: 8231521950


Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin


Adam Bernau, adwokat

Pasjonuje się pomaganiem innym. Robi to poprzez zawód adwokata. Ma 38 lat. Posiada ponad dziewięć lat aktywnego i bardzo praktycznego doświadczenia, znajdując najskuteczniejsze rozwiązania na trapiące ludzi problemy.

Specjalizuje się w sprawach Rodzinnych, a także w wybranych zagadnieniach Karnych oraz Cywilnych.

Od  2011 roku spędził ponad 210 dni na salach szkoleniowych, podnosząc swoje kwalifikacje i szkoląc się systematycznie dalej.

Wolny czas lubi spędzać w swoim ogrodzie, gdzie wspólnie z wybranką i córką sadzi, dogląda, i zbiera co zasiał.

Lubi wyzwania i we wszystkim widzi inspirację do rozwoju.

Tomasz Mikołajczuk, adwokat

adwokat, absolwent prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Odbywając aplikację adwokacką w Lublinie, podnosił swoje kompetencje u kilku znakomitych lubelskich adwokatów.

Zdobył bogate doświadczenie. Specjalizuje się obecnie w wybranych zagadnieniach prawa cywilnego, gospodarczego,  karnego oraz administracyjnego.

Interesuje się praktycznymi zagadnieniami procedury cywilnej, karnej, administracyjnej i sądowoadministracyjnej dając innym to co ma najlepsze.

Pomaga rozwiązywać problemy innych i znajdować coraz lepsze rozwiązania.Dlatego ciągle się rozwija, podnosząc własne kompetencje.


Zacznijmy od porady prawnej, udzielanej przez Adwokata w Kancelarii w Lublinie.

Tak jak każdy jest inny, tak różne są ludzkie sprawy. Nie sposób znaleźć wzoru na Twoje problemy i ich rozwiązania. Dlatego wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną ustalana jest indywidualnie z adwokatem po zapoznaniu się ze sprawą, potrzebami i oczekiwaniami, rozważeniu możliwych działań i ich akceptacji z Twojej strony.

Nie stosujemy rozliczenia godzinowego i nie wyliczamy przepracowanego czasu adwokata.
Informujemy o kosztach i przewidywanym czasie trwania postępowania sądowego.

Stawki zależą również od stopnia skomplikowania sprawy, niezbędnego nakładu pracy prawnika, czasu jej trwania oraz miejsca świadczenia usługi.

Masz do wyboru płatność:

ryczałtową – określona z góry suma wynagrodzenia,

ratalną – równomierne rozłożenie płatności na czas prowadzenia sprawy.

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być dodatkowo premia za wynik sprawy.

Koszt sporządzenia pisma procesowego, opinii lub umowy jest uzależniony od stopnia skomplikowania, analizy akt sprawy, terminu przygotowania, czy dokonania innych czynności poza Kancelarią w Lublinie.

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem lub organem administracji porady prawne i pisma uzyskujesz w ramach zleconej sprawy bez dodatkowej opłaty.