Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

Wysokość kosztów postępowania cywilnego to jeden z głównych czynników wpływających na decyzję o wniesieniu pozwu lub wniosku o wszczęcie postępowania.

W jaki sposób można zapłacić opłatę sądową?

W obecnie obowiązujących przepisach przewidziano trzy sposoby zapłaty opłaty sądowej w sprawie cywilnej:

  1. w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów odpowiedniego sądu;
  2. w formie wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu;
  3. z pomocą znaków sądowych o odpowiedniej wartości.

W jaki sposób ustalić nr rachunku odpowiedniego sądu?

Nr rachunku sądu do wpłaty opłaty sądowej jest podany na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także na tablicy ogłoszeń w budynku poszczególnego sądu. Numery rachunków sądów są także podawane na stronach internetowych poszczególnych sądów.

Np dla Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie numery rachunków bankowych poszczególnych wydziałów sądowych znajdują się pod adresem:

http://lublin-zachod.sr.gov.pl/kasy-sadu.html

Numery rachunków bankowych dla Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  znajdują się na stronie internetowej pod adresem:

http://lublin-wschod.sr.gov.pl/konta-bankowe.html

Natomiast dla Sądu Okręgowego w Lublinie numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny opłaty sądowe,  koszty i inne należne dochody budżetowe znajdują się pod adresem:

http://lublin.so.gov.pl/konta-bankowe.html

Przy okazji przestrzegamy i informujemy jak ustrzec się przed podmianą numerów kont bankowych w przypadku przysłowiowego kopiuj-wklej numeru konta ze strony internetowej do okna przeglądarki naszego banku. Zapoznaj się z filmem na serwisie YouTube TUTAJ. Koniecznie sprawdzaj czy skopiowany przez Ciebie numer rachunku bankowego ze strony np. sądu zgadza się z początkowymi i końcowymi numerami rachunku, które otrzymujesz w wiadomości sms wraz z kodem do transakcji.

Czy dowód opłaty sądowej należy dołączyć do pisma dla sądu?

Dowód wpłacenia opłaty na rachunek bankowy sądu należy dołączyć do pozwu lub wniosku albo – w wypadku uiszczania opłaty na wezwanie sądu lub już po wniesieniu podlegającego opłacie pisma – złożyć do sądu niezwłocznie po zapłacie. Dotyczy to także dowodu wpłacenia należnej opłaty bezpośrednio w kasie sądu (pracownik sądu ma obowiązek potwierdzić wpłacenie opłaty).

W jaki sposób zapłacić opłatę z wykorzystaniem znaków opłaty sądowej?

Znaki opłaty sądowej można nabyć najczęściej w kasie sądu.

Zakupione znaki o odpowiedniej wartości należy nakleić na podlegającym opłacie piśmie, na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu (tzn. nie na kopii ani na odpisie pisma). Znaki nakleja się na pierwszej lub na ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu.

Znaki opłaty sądowej są kasowane przez sędziego lub upoważnionego pracownika sądu niezwłocznie po wpłynięciu pisma do sądu przez przekreślenie ich na krzyż.

Znakami sądowymi można zapłacić opłatę nie wyższą niż 1.500 zł. Zatem opłatę od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, od wniosku w sprawie o rozwiązanie spółki albo o wyłączenie wspólnika ze spółki i od pozwu w sprawie o zadośćuczynienie w kwocie przekraczającej 30.000 zł (przy założeniu braku choćby częściowego zwolnienia od opłaty) należy zapłacić przelewem na rachunek bankowy sądu albo gotówką w kasie sądu.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym i w postępowaniu o wpis do KRS dotyczący spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego opłaty sądowe uiszcza się wyłącznie przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.


Stworzyłem www.prawna.eu, aby pomóc wykonać pierwszy krok. Mimo, że jako adwokat prezentuje rozwiązania z praktyki sądowej, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich korzystać bezwarunkowo. Wskazówki, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane, a w szczególności konsultowane z adwokatem, by mogły być wykorzystane w danym przypadku.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak przeszukiwanie Internetu nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.

Adam Bernau, adwokat

 

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Lublin, ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, Plackarni)