Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Lublinie, tel. 500-506-506 (Adam Bernau, adwokat), 505-501-543 (Tomasz Mikołajczuk, adwokat) kancelaria@prawna.eu

Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, że pracownik odmawia przyjęcia pisma zawierającego oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wtedy pracodawca staje przed pytaniem jak zgodnie z prawem rozwiązać umowę o prace? Jak nie narazić się na zarzut rozwiązania umowy o pracę niezgodnie z prawem?

Zasada jest taka, że oświadczenie woli pracodawcy (zakładu pracy) o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jest złożone pracownikowi z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, chociaż tego nie uczynił.

Jeśli zatem jako pracodawca masz przygotowane pismo o zwolnieniu dyscyplinarnym pracownika lub masz przygotowane wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem terminów wypowiedzenia i odczytujesz je przy jakimś świadku pracownikowi, którego dotyczy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o prace bez wypowiedzenia lub wypowiedzenie tejże umowy, a ten mówi, że go nie przyjmuje, nie podpisze i wychodzi, to ten pracownik nie może potem skutecznie twierdzić, że nie został zapoznany z pismem. Miał bowiem możliwość zapoznania się z nim, tylko z takiej możliwości nie skorzystał.

Złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia następuje także wtedy, gdy pracownik, mając realną szansę zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej od listonosza / doręczyciela InPost lub w urzędzie pocztowym zawierającej to oświadczenie. Jeśli pracownika nie ma osobiście w pracy to jako pracodawca pismo o rozwiązaniu umowy z pracownikiem wysyłaj zawsze listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, by mieć dowód na to, że przesyłka została doręczona lub że adresat odmówił jej przyjęcia, bądź nie mieszka pod tym adresem.

Ponadto w przypadku wysłania pisma listem poleconym, z tzw. zwrotką, działa zasada, że nawet, jeśli pracownik przesyłki nie odbierze, jej dwukrotne awizowanie oznacza, że została ona skutecznie doręczona.

Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy. Wówczas to pracownik przed sądem będzie musiał udowodnić, że mimo nieodebrania pisma do niego adresowanego nie miał możliwości zapoznania się z jego treścią.

Spełniając te wymogi nie narazimy się na skuteczne podniesienie zarzutu rozwiązania umowy o prace niezgodnie z przepisami Kodeksu pracy.


Stworzyliśmy www.prawna.eu, aby pomagać naszym odbiorcom. Mimo, że jako adwokaci prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich bezwarunkowo korzystać. Wskazówki, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak szperanie w Internecie nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.


Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Adwokat Tomasz Mikołajczuk

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu


 

Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214

(budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin

kancelaria@prawna.eu