Kiedy adwokat z urzędu w sprawie cywilnej?

Na początku warto zaznaczyć, że czym innym jest wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie cywilnej a czym innym – oddzielnym jest wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie cywilnej, w tym także w sprawie o alimenty i alimenty na dziecko. Często...

Kiedy i jak uzyskać zadośćuczynienie za mobbing?

Dlaczego, zanim skieruje się sprawę o mobbing do sądu, warto spojrzeć czyimiś oczami z boku na zaistniałą sytuację? Ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika oraz, czy działania te miały na celu i mogły lub doprowadziły do zaniżonej oceny jego...

Odpowiedzi na pytania w sprawie cywilnej i karnej – część druga

W dzisiejszym wpisie kontynuujemy udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznych zagadnień postępowania cywilnego i karnego. Część pierwsza znajduje się TUTAJ. Pytający: Czy jest możliwe przesłuchanie świadka na odległość (w drodze telekonferencji)? Adwokat...

Co to jest wokanda?

W dzisiejszym artykule przedstawiamy odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące treści wokandy. Co to jest wokanda? Wokanda to dokument informujący o posiedzeniach sądowych, zamieszczany przed salą, w której odbywa się posiedzenie jawne lub rozprawa. Wokanda ma postać...

Jakie są przyczyny wydziedziczenia?

W poprzednich wpisach dotyczących wydziedziczenia wyjaśniliśmy między innymi, że przyczyna wydziedziczenia, tzn. pozbawienia zachowku, powinna być rzeczywista i powinna zostać wskazana w testamencie. O tym czym jest w ogóle wydziedziczenie oraz o innych rzeczach, o...

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Ubezwłasnowolnienie to forma pomocy państwa dla osób, które z powodu określonych zaburzeń nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Jak stanowi art.13 § 1 Kodeksu cywilnego, osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek...

Czym jest przewlekłość postępowania?

Pojęcie przewlekłości na gruncie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki jest pojęciem...