Rozwód w orzecznictwie sądowym część pierwsza

Rozwód w orzecznictwie sądowym część pierwsza

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jeżeli pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia każdy z małżonków może żądać aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli nie występują negatywne przesłanki rozwodowe, a mianowicie jeżeli rozwód nie...
Jaki sąd jest właściwy w sprawach rodzinnych – np. o rozwód, alimenty?

Jaki sąd jest właściwy w sprawach rodzinnych – np. o rozwód, alimenty?

Właściwość miejscowa sądu do rozpoznania spraw z powództwa ze stosunku małżeństwa i spraw ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi ma charakter wyłączny, jest to tzw. właściwość wyłączna sądu. Pytający: Co oznacza właściwość wyłączna sądu w sprawie o rozwód? Adwokat:...
Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (gdy małoletnie dziecko)

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (gdy małoletnie dziecko)

Poniżej przedstawiony został wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Zawiera on konieczne elementy i przykładową sytuację, co pomoże lepiej ustalić jak napisać pozew o rozwód w swojej indywidualnej sprawie i do jakich elementów wystarczy się ograniczyć. TUTAJ...