Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (gdy małoletnie dziecko)

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (gdy małoletnie dziecko)

Poniżej przedstawiony został wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Zawiera on konieczne elementy i przykładową sytuację, co pomoże lepiej ustalić jak napisać pozew o rozwód w swojej indywidualnej sprawie i do jakich elementów wystarczy się ograniczyć. TUTAJ...
Kiedy sąd orzeknie rozwód a kiedy nie? Jakie warunki muszą być spełnione? O czym musi orzec Sąd?

Kiedy sąd orzeknie rozwód a kiedy nie? Jakie warunki muszą być spełnione? O czym musi orzec Sąd?

Małżonkowie podczas trwania małżeństwa są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. Jeżeli jednak między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może...