Kiedy sąd orzeknie rozwód a kiedy nie? Jakie warunki muszą być spełnione? O czym musi orzec Sąd?

Kiedy sąd orzeknie rozwód a kiedy nie? Jakie warunki muszą być spełnione? O czym musi orzec Sąd?

Małżonkowie podczas trwania małżeństwa są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. Jeżeli jednak między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może...