Jaki sąd jest właściwy w sprawach rodzinnych – np. o rozwód, alimenty?

Jaki sąd jest właściwy w sprawach rodzinnych – np. o rozwód, alimenty?

Właściwość miejscowa sądu do rozpoznania spraw z powództwa ze stosunku małżeństwa i spraw ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi ma charakter wyłączny, jest to tzw. właściwość wyłączna sądu. Pytający: Co oznacza właściwość wyłączna sądu w sprawie o rozwód? Adwokat:...
Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (gdy małoletnie dziecko)

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (gdy małoletnie dziecko)

Poniżej przedstawiony został wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Zawiera on konieczne elementy i przykładową sytuację, co pomoże lepiej ustalić jak napisać pozew o rozwód w swojej indywidualnej sprawie i do jakich elementów wystarczy się ograniczyć. TUTAJ...
Alimenty – podwyższenie – kiedy i jak?

Alimenty – podwyższenie – kiedy i jak?

Pierwszy krok: Rozstrzygnięcie żądania o alimenty – ich podwyższenie wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego dotychczasowe alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o podwyższeniu alimentów. Warto wiedzieć, że...
Kiedy sąd orzeknie rozwód a kiedy nie? Jakie warunki muszą być spełnione? O czym musi orzec Sąd?

Kiedy sąd orzeknie rozwód a kiedy nie? Jakie warunki muszą być spełnione? O czym musi orzec Sąd?

Małżonkowie podczas trwania małżeństwa są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. Jeżeli jednak między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może...