Jak przebiega egzekucji z majątku wspólnego małżonków – część I

Jak przebiega egzekucji z majątku wspólnego małżonków – część I

W jaki sposób prowadzona jest egzekucja zasądzonych w postępowaniu karnym grzywien, nawiązek i należności sądowych? Egzekucję zasądzonych roszczeń cywilnych np. obowiązek naprawienia szkody, orzeczonej grzywny, świadczenia pieniężnego i należności sądowych prowadzi...