Czy oskarżony musi dostarczać dowody na swoją niekorzyść na przykładzie opinii z zakresu badania pisma ręcznego?

Dzisiejszy wpis jest poświęcony analizie przypadku przeprowadzenia w postępowaniu karnym dowodu z opinii biegłego z zakresu badania pisma ręcznego w celu ustalenia, czy napis na dokumencie został sporządzony przez oskarżonego. Zdarzają się bowiem w postępowaniu karnym...