Kiedy i jak pokrzywdzony może uzyskać państwową kompensatę z powodu przestępstwa?

Mało który pokrzywdzony jeszcze wie i korzysta z możliwości uzyskania od Skarbu Państwa z tytułu doznania skutków popełnienia przestępstwa świadczenia pieniężnego zwanego państwową kompensatą dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jak wyjaśnimy w dalszej części...