Co to oznacza, że nauczyciel jest chroniony tak jak funkcjonariusz publiczny i jakiej ochronie podlega funkcjonariusz publiczny?

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym. W związku z tym zakres ochrony...