Jak przebiega egzekucji z majątku wspólnego małżonków – część I

Jak przebiega egzekucji z majątku wspólnego małżonków – część I

W jaki sposób prowadzona jest egzekucja zasądzonych w postępowaniu karnym grzywien, nawiązek i należności sądowych? Egzekucję zasądzonych roszczeń cywilnych np. obowiązek naprawienia szkody, orzeczonej grzywny, świadczenia pieniężnego i należności sądowych prowadzi...

Kiedy i jak pokrzywdzony może uzyskać państwową kompensatę z powodu przestępstwa?

Mało który pokrzywdzony jeszcze wie i korzysta z możliwości uzyskania od Skarbu Państwa z tytułu doznania skutków popełnienia przestępstwa świadczenia pieniężnego zwanego państwową kompensatą dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jak wyjaśnimy w dalszej części...

Wypadek drogowy – jakie są możliwe ścieżki dochodzenia roszczeń – w procesie cywilnym i karnym?

Gdy ktoś uległ wypadkowi, lub gdy czyjś członek rodziny uległ wypadkowi, to przychodząc do adwokata często osoby takie pytają jak dochodzić swoich roszczeń, czy odszkodowania, czy zadośćuczynienia, czy przed sądem cywilnym, czy w postępowaniu karnym, czy od...