Jaki sąd jest właściwy w sprawach rodzinnych – np. o rozwód, alimenty?

Jaki sąd jest właściwy w sprawach rodzinnych – np. o rozwód, alimenty?

Właściwość miejscowa sądu do rozpoznania spraw z powództwa ze stosunku małżeństwa i spraw ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi ma charakter wyłączny, jest to tzw. właściwość wyłączna sądu. Pytający: Co oznacza właściwość wyłączna sądu w sprawie o rozwód? Adwokat:...

Do którego sądu wnieść pozew?

Z takim pytaniem często zwracają się do nas osoby proszące o poradę prawną w sprawie cywilnej. Odpowiadając na pytanie o sąd, do którego należy wnieść pozew, ustalamy tzw. właściwość miejscową sądu, czyli kompetencję sądu do rozpoznania sprawy z określonego obszaru....