Jak powinna być podana przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (dyscyplinarka)?

Kiedy powinna być podana przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (dyscyplinarka)? Zwolniony z pracy pracownik ma prawo i powinien poznać przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia już z pisma pracodawcy o rozwiązaniu niezwłocznym, a sądy pracy...

Odszkodowanie za dyscyplinarkę a sprzeczność żądania ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa?

Wpis dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy żądanie odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie może być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, jeżeli pracownik po...

Odszkodowanie za dyscyplinarkę a sprzeczność żądania ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa?

Wpis dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy żądanie odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie może być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, jeżeli pracownik po...

Odwołanie do sądu, gdy bezprawnie została rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia

Jak pracodawca powinien podchodzić do zwolnienia dyscyplinarnego? Rozwiązanie umowy o pracę – w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy) – tzw. dyscyplinarka, jest nadzwyczajnym sposobem rozwiązania...

Odwołanie od wypowiedzenia i przywrócenie do pracy a wynagrodzenie za czas bez pracy?

Niniejszy wpis wyjaśnia jedną kwestię, która ma istotne znaczenie przy złożeniu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Kwestie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę jeśli było nieuzasadnione lub naruszało przepisy o wypowiadaniu umów...