Jak powinna być podana przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (dyscyplinarka)?

Kiedy powinna być podana przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (dyscyplinarka)? Zwolniony z pracy pracownik ma prawo i powinien poznać przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia już z pisma pracodawcy o rozwiązaniu niezwłocznym, a sądy pracy...

Przykłady ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych – zwolnienie dyscyplinarne z pracy

Jak stanowi art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie m.in. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1...

Odszkodowanie za dyscyplinarkę a sprzeczność żądania ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa?

Wpis dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy żądanie odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie może być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, jeżeli pracownik po...

Odszkodowanie za dyscyplinarkę a sprzeczność żądania ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa?

Wpis dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy żądanie odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie może być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, jeżeli pracownik po...

Odwołanie do sądu, gdy bezprawnie została rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia

Jak pracodawca powinien podchodzić do zwolnienia dyscyplinarnego? Rozwiązanie umowy o pracę – w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy) – tzw. dyscyplinarka, jest nadzwyczajnym sposobem rozwiązania...

Odwołanie od wypowiedzenia i przywrócenie do pracy a wynagrodzenie za czas bez pracy?

Niniejszy wpis wyjaśnia jedną kwestię, która ma istotne znaczenie przy złożeniu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Kwestie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę jeśli było nieuzasadnione lub naruszało przepisy o wypowiadaniu umów...

Kiedy można mówić o odpowiedzialności za przestępstwo niedopełnienia obowiązku BHP i narażenia pracownika?

Czytaj również Czym jest przestępstwo niedopełnienia obowiązku wynikającego z BHP i przez to narażenie pracownika? W pierwszym rzędzie wskazuję, że aby można było mówić o odpowiedzialności z tytułu czynu zabronionego określonego w 220 § 1 k.k. (przestępstwo...
Kto jest kim? Prawnik, adwokat, radca prawny, doradca prawny, komornik

Kto jest kim? Prawnik, adwokat, radca prawny, doradca prawny, komornik

W związku z tym, że w Polsce funkcjonuje wiele zawodów prawniczych i wiele osób poszukujących pomocy prawnej ma kłopot ze zrozumieniem jakie są różnice między tymi zawodami i do kogo zwrócić się z danym problemem, poniżej przedstawiamy krótkie opisy głównych zawodów...

Wypadek przy pracy oraz protokół powypadkowy

Za wypadek przy pracy, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek następuje w czasie lub w...

Podróż służbowa. Diety.

Podróżą służbową jest wykonywanie zadania poza miejscowością stanowiącą siedzibę pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy na polecenie pracodawcy w celu wykonania określonego zadania. U pracodawcy prywatnego warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej...