Jak uzyskać odszkodowanie obejmujące koszt opieki wynikający z uszkodzenia ciała?

W myśl przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego odszkodowanie obejmuje wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. W rachubę wchodzą koszty leczenia w szerokim tego słowa znaczeniu (pobyt w szpitalu, konsultacje lekarskie, dodatkowa...

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej. Przykłady z praktyki – część trzecia

Poniżej zamieszczone zostały dalsze istotne fragmenty orzeczeń ze spraw cywilnych dotyczących odpowiedzialności lekarzy, personelu, szpitala za błąd medyczny (lekarski, błąd w sztuce lekarskiej), aby wiedzieć lepiej jak taki proces przebiega, co ma znaczenie, aby...