Biegły sądowy w postępowaniu cywilnym

Część pierwsza zagadnień dotyczących opinii biegłego w postępowaniu sądowym znajduje się TUTAJ. Jak powinien postąpić sąd w sytuacji sprzeczności pomiędzy opinią biegłego z postępowania karnego a opinią biegłego sporządzoną w postępowaniu cywilnym? W postępowaniu...

Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Kiedy spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia? Zgodnie z art.  928 Kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił...

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia przez spadkobiercę ustawowego jest dopuszczalne na podstawie umowy z przyszłym spadkodawcą, z tym że umowa taka w każdym wypadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych...

Alimenty, gdy osoba uprawniona znajduje się w tzw. niedostatku

Poniżej analizowane jest zagadnienie niedostatku mającego znaczenie w sprawie o alimenty w niektórych sytuacjach, zarówno alimenty na dzieci na i alimenty dla współmałżonka. Kiedy sąd będzie oceniał, czy strona żądająca alimentów znajduje się w niedostatku? Art.  60...

Zniewaga, znieważenie

Zniewaga Przestępstwo zniewagi polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowanie zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej. O uznaniu określonych sformułowań za „znieważające” decydują w pierwszym rzędzie ogólnie...