Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

Poniżej zostanie wyjaśniona apelacja cywilna na przykładzie postanowienia spadkowego. Co robić, gdy sąd wydał postanowienie spadkowe i się z nim nie zgadzamy. Bo sąd źle wyliczył udział spadkowy, bo czegoś lub kogoś nie uwzględnił, bo błędnie przeprowadził postępowanie spadkowe. Zarówno w sprawie spadkowej jak również w innej sprawie, która toczyła się w postępowaniu tzw. nieprocesowym, które kończy się wydaniem postanowienia rozwiązaniem jest apelacja cywilna.

Gdyby któraś z osób biorących udział w sprawie spadkowej nie zgadzała się ze sposobem nabycia spadku wskazanym w postanowieniu sądu to być może apelacja cywilna od postanowienia spadkowego jest dobrym pomysłem.

Chcąc zaskarżyć takie postanowienie apelacją, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia. Wniosek taki należy złożyć w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia postanowienia.

Apelacja cywilna od postanowienia jest wnoszona do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w terminie dwóch tygodni od momentu otrzymania z sądu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wraz z uzasadnieniem. Pamiętaj – sąd sam nam niczego nie doręczy jeśli się o to nie upomnimy właśnie wnioskiem złożonym w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia.

Jeśli taki wniosek nie zostanie złożony w ciągu siedmiu dni to po 21 dniach od dnia ogłoszenia postanowienia uprawomocni się ono i wywoła skutki prawne i zwykłe środki zaskarżenia już wtedy nie przysługują.

Adwokat podkreśla jednak, że inną możliwością jeszcze jest sytuacja, że jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia postanowienia w terminie siedmiu dni od daty jego ogłoszenia, to termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. W takim przypadku apelacja cywilna może być złożona w ciągu trzech tygodni od dnia ogłoszenia postanowienia. Problem takiego sporządzania apelacji samodzielnie czy przez prawnika sprowadza się do tego, że nie dysponujemy uzasadnieniem i być może nie wiemy dlaczego sąd wydał takie a nie inne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jakimi dokładnie kierował się motywami. Może być wtedy do wykonania więcej pracy, bo należałoby dokładnie przewertować akta i wyszukać wszystkie uchybienia. Apelacja cywilna pisana jest wówczas trochę w ciemno, nie do wszystkiego możemy się odnieść, nie wszystkie zarzuty podnieść.

Czyli jeśli złoży się apelację 15 dnia bez wcześniejszego wniosku o uzasadnienie będzie ona rozpoznana, jednak sąd sporządzi i tak uzasadnienie dla kontroli dla odwoławczego, ale nie doręczy. Będzie można modyfikować apelację w zakresie zarzutów i wniosków już wyartykułowanych.

Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć w zakresie odwoływania się od postanowienia to możliwość, że uczestnik zrzeknie się doręczenia uzasadnienia. Wówczas termin do wniesienia apelacji liczymy od dnia ogłoszenia i wynosi on 14 dni. Korzysta się z tego w sytuacji, gdy chcemy, aby postanowienie szybciej się uprawomocniło, bo wszystkim uczestnikom postępowania spadkowego zależy na jak najszybszym zrobieniu kolejnych czynności w związku ze śmiercią spadkodawcy i zostawieniu jakiegoś majątku.

Apelacja cywilna wniesiona po upływie przepisanego terminu zostanie odrzucona przez sąd na posiedzeniu niejawnym. Tak samo sąd postąpi z apelacją z innych przyczyn niedopuszczalną oraz z apelacją, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W przypadku uchybienia terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym jedyną szansą dla strony jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia apelacji cywilnej.

Apelacja cywilna w sprawie spadkowej (gdzie wydano postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku) wiąże się z opłatą w wysokości 100 zł. 

Jeżeli apelacja cywilna od postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie zostanie złożona, to postanowienie spadkowe uprawomocni się. Po uprawomocnieniu się postanowienie stanie się skuteczne.

Inne możliwe czynności po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku to możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, jeśli posiada się dowody, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego prawa do spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, w którym był obecny, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, orzeknie nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym i stwierdzi, że np. nabywa spadek jeszcze inna osoba lub w innym udziale.


Stworzyłem www.prawna.eu, aby pomóc wykonać pierwszy krok. Mimo, że jako adwokat prezentuje rozwiązania z praktyki sądowej, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich korzystać bezwarunkowo. Wskazówki, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane, a w szczególności konsultowane z adwokatem, by mogły być wykorzystane w danym przypadku.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak przeszukiwanie Internetu nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.

Adam Bernau, adwokat

 

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Lublin, ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, Plackarni)