Znalazłeś się więc na tej witrynie, bardzo nam miło! A ponieważ ludzie, którzy chcą coś rozwiązać, naprawić albo czegoś się dowiedzieć są odbiorcami usług adwokatów Adama Bernau oraz Tomasza Mikołajczuka, jesteś we właściwym miejscu.

Adwokaci świadczą pomoc prawną związaną z prawem rodzinnym, prawem cywilnym oraz postępowaniem karnym.

Przydałaby Ci się porada prawna, wskazówka, pokazanie drogi? Otrzymasz te informacje od adwokata, abyś jeszcze lepiej rozumiał swoją sytuacje prawną i możliwości działania.

Zlecisz prawnikowi opracowanie merytorycznego pisma za rozsądną cenę w kwestii, w której masz pewne wątpliwości.

Potrzebne jest Ci zastępstwo adwokata przed sądami, urzędami, innymi osobami? Dobrze trafiłeś.

Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Adwokat Tomasz Mikołajczuk

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu


Najnowsze publikacje adwokatów Adama Bernau i Tomasza Mikołajczuka:

 

Prawo rodzinne

Alimenty, gdy osoba uprawniona znajduje się w tzw. niedostatku

Alimenty, gdy osoba uprawniona znajduje się w tzw. niedostatku

Poniżej analizowane jest zagadnienie niedostatku mającego znaczenie w sprawie o alimenty w niektórych sytuacjach, zarówno alimenty na dzieci na i alimenty dla współmałżonka. Kiedy sąd będzie oceniał, czy strona żądająca alimentów znajduje się w niedostatku? Art.  60...

Separacja – kiedy i jak?

Separacja – kiedy i jak?

Kiedy może być orzeczona separacja przez sąd? Separacja będzie orzeczona, jeżeli przed sądem zostanie wykazane, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia oznacza, że ustały więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze. Separacja jest...

Rozliczenie konkubinatu

Rozliczenie konkubinatu

Jak rozumieć właściwie konkubinat w świetle prawa i możliwości jego finansowego rozliczenia po ustaniu konkubinatu? Konkubinat to wspólne pożycie osób płci odmiennej na co dzień jak małżeństwo, tyle że bez ślubu. Oznacza istnienie wspólnego ogniska domowego, czyli...

Podział majątku wspólnego małżonków – informacje wprowadzające

Podział majątku wspólnego małżonków – informacje wprowadzające

Wspólność majątkowa między małżonkami może być albo ustawowa albo umowna. Wspólność ustawowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Od tego momentu majątek wspólny składać się będzie z przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje...

Co jeśli małżonek nabył nieruchomość tylko na swoje nazwisko?

Co jeśli małżonek nabył nieruchomość tylko na swoje nazwisko?

Nieruchomość (działka, mieszkanie, dom) kupiona przez jednego z małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego należy do majątku wspólnego małżonków, jeżeli małżonkowie nie wyłączyli lub nie ograniczyli powstającej z mocy prawa między małżonkami wspólności...

Prawo karne

Zniewaga, znieważenie

Zniewaga, znieważenie

Zniewaga Przestępstwo zniewagi polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowanie zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej. O uznaniu określonych sformułowań za "znieważające" decydują w pierwszym rzędzie ogólnie przyjęte...

Jak przebiega egzekucji z majątku wspólnego małżonków

Jak przebiega egzekucji z majątku wspólnego małżonków

W jaki sposób prowadzona jest egzekucja zasądzonych w postępowaniu karnym grzywien, nawiązek i należności sądowych? Egzekucję zasądzonych roszczeń cywilnych np. obowiązek naprawienia szkody, orzeczonej grzywny, świadczenia pieniężnego i należności sądowych prowadzi...

Kara pozbawienia wolności a władza rodzicielska i alimenty

Kara pozbawienia wolności a władza rodzicielska i alimenty

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące niektórych problemów rodzinnych i alimentacyjnych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Czy rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na władzę rodzicielską? Skazanie na karę pozbawienia wolności i...

Prawo cywilne

Biegły sądowy w postępowaniu cywilnym

Biegły sądowy w postępowaniu cywilnym

Część pierwsza zagadnień dotyczących opinii biegłego w postępowaniu sądowym znajduje się TUTAJ. Jak powinien postąpić sąd w sytuacji sprzeczności pomiędzy opinią biegłego z postępowania karnego a opinią biegłego sporządzoną w postępowaniu cywilnym? W postępowaniu...

Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Kiedy spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia? Zgodnie z art.  928 Kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił...

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia przez spadkobiercę ustawowego jest dopuszczalne na podstawie umowy z przyszłym spadkodawcą, z tym że umowa taka w każdym wypadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych...

Rozliczenie konkubinatu

Rozliczenie konkubinatu

Jak rozumieć właściwie konkubinat w świetle prawa i możliwości jego finansowego rozliczenia po ustaniu konkubinatu? Konkubinat to wspólne pożycie osób płci odmiennej na co dzień jak małżeństwo, tyle że bez ślubu. Oznacza istnienie wspólnego ogniska domowego, czyli...

Kiedy i jak musi być powołany biegły w postępowaniu cywilnym?

Kiedy i jak musi być powołany biegły w postępowaniu cywilnym?

Kiedy sąd dopuści dowód z opinii biegłego? Opinia biegłego to jeden z przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego środków dowodowych. Sąd powinien rozstrzygnąć sprawę w oparciu o dowód z opinii biegłego zawsze wtedy, gdy do rozstrzygnięcia są wymagane...


SKONTAKTUJ  SIĘ:

Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Adwokat Tomasz Mikołajczuk

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu


Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin