Znalazłeś się więc na tej witrynie, bardzo nam miło! A ponieważ ludzie, którzy chcą coś rozwiązać, naprawić albo czegoś się dowiedzieć są odbiorcami usług adwokatów Adama Bernau oraz Tomasza Mikołajczuka, jesteś we właściwym miejscu.

Adwokaci świadczą pomoc prawną związaną z prawem rodzinnym, prawem cywilnym oraz postępowaniem karnym.

Przydałaby Ci się porada prawna, wskazówka, pokazanie drogi? Otrzymasz te informacje od adwokata, abyś jeszcze lepiej rozumiał swoją sytuacje prawną i możliwości działania.

Zlecisz prawnikowi opracowanie merytorycznego pisma za rozsądną cenę w kwestii, w której masz pewne wątpliwości.

Potrzebne jest Ci zastępstwo adwokata przed sądami, urzędami, innymi osobami? Dobrze trafiłeś.

Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Adwokat Tomasz Mikołajczuk

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu


Najnowsze publikacje adwokatów Adama Bernau i Tomasza Mikołajczuka:

 

Prawo rodzinne

Podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej – Cześć 5

Podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej – Cześć 5

Podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej – Cz. V Część pierwsza TUTAJ. Część druga TUTAJ. Część trzecia TUTAJ. Część czwarta TUTAJ. Podział majątku a długi małżonków Stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego sąd ocenia wiarygodność i moc...

Jak przebiega „egzekucja” kontaktów z dzieckiem?

Od 2011 roku poprawiono przepisy dotyczące egzekucji kontaktów z dzieckiem osób uprawnionych i wprowadzono możliwość nałożenia sankcji pieniężnej za utrudnianie kontaktów z dzieckiem za każde naruszenie już w postanowieniu ustalającym te kontakty. Na wstępie...

Prawo karne

Zniesławienie. Pomówienie

Zniesławienie. Pomówienie

Zgodnie z treścią art. 212 § 1 Kodeksu karnego, odpowiada za zniesławienie ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii...

Kiedy odpowiedzialność karna za naruszenie praw pracownika?

Kiedy odpowiedzialność karna za naruszenie praw pracownika?

Zasady odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Naruszenie praw pracownika skutkuje nie tylko odpowiedzialnością majątkową pracodawcy, ale może także spowodować wszczęcie postępowania karnego. Czyny kwalifikowane jako...

Prawo cywilne

Uzgodnienie księgi wieczystej – o co chodzi?

Uzgodnienie księgi wieczystej – o co chodzi?

Przepis ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem...

Rozgraniczenie – z praktyki orzeczniczej

Rozgraniczenie – z praktyki orzeczniczej

Podstawowe informacje o rozgraniczeniu i odpowiedzi na bazowe pytania znajdziesz we wcześniejszym wpisie o rozgraniczeniu TUTAJ. Natomiast poniżej bardziej szczegółowe kwestie wynikłe w praktyce sądowe, o których należy pamiętać. Kto jest wnioskodawcą jak sprawa trafi...


SKONTAKTUJ  SIĘ:

Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Adwokat Tomasz Mikołajczuk

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu


Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin