• Zastępstwo adwokata przed sądami, urzędami, innymi osobami w sprawach rodzinnych, cywilnych.

  • Obrona w sprawie karnej w postępowaniu przed policją, prokuratorem, sądem.

  • Opracowywanie pism, pozwów, wniosków, odwołań.

  • Porady prawne, wskazówki.

Adam Bernau, adwokat

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Tomasz Mikołajczuk, adwokat

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu

Sprawy rodzinne. Prawo rodzinne

Rozwód. Separacja. Władza rodzicielska. Miejsce zamieszkania dziecka. Alimenty. Kontakty z dzieckiem. Sprawy majątkowe i podział majątku. Ustalenie ojcostwa. Zaprzeczenie ojcostwa. Ubezwłasnowolnienie.

Sprawy karne. Prawo karne

Postępowanie przed policją i prokuratorem. Postępowanie przed sądem. Obrońca podejrzanego, oskarżonego. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, pokrzywdzonego. Tymczasowy areszt. Poręczenie majątkowe (kaucja). Dozór policji. Obrona o przestępstwa. Postępowanie dowodowe. Zeznania świadków. Opinie biegłych. Zapowiedz apelacji. Apelacja. Kasacja. Wyrok łączny. Odroczenie wykonania kary. Przerwa. Zawieszenie kary.

Sprawy cywilne


Tak jak każdy jest inny, tak różne są ludzkie sprawy. Nie sposób znaleźć wzoru na Twoje problemy i ich rozwiązania. Dlatego wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną ustalana jest indywidualnie z adwokatem po zapoznaniu się ze sprawą, potrzebami i oczekiwaniami, rozważeniu możliwych działań i ich akceptacji z Twojej strony.

Nie stosujemy rozliczenia godzinowego i nie wyliczamy przepracowanego czasu adwokata.
Informujemy o kosztach i przewidywanym czasie trwania postępowania sądowego.

Stawki zależą również od stopnia skomplikowania sprawy, niezbędnego nakładu pracy prawnika, czasu jej trwania oraz miejsca świadczenia usługi.

Masz do wyboru płatność:

ryczałtową – określona z góry suma wynagrodzenia,

ratalną – równomierne rozłożenie płatności na czas prowadzenia sprawy.

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być dodatkowo premia za wynik sprawy.

Koszt sporządzenia pisma procesowego, opinii lub umowy jest uzależniony od stopnia skomplikowania, analizy akt sprawy, terminu przygotowania, czy dokonania innych czynności poza Kancelarią w Lublinie.

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem, prokuratorem – bieżące porady prawne i pisma uzyskujesz w ramach zleconej sprawy bez dodatkowej opłaty.


Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin


Adam Bernau, adwokat

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

NIP: 712-267-74-63

Nr rachunku mBank:

39 1140 2004 0000 3102 3772 7115

Tomasz Mikołajczuk, adwokat

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu